Forside

DESTINATION SYDFALSTER


Tirsdag d. 8/3 deltog Freddie, Aksel og Heidi fra Grundejerforeningen i Guldborgsund Kommunens workshop på Hotel Nørrevang.

 

På workshoppen fremlagde styregruppen de første visions-scenarier. Dernæst ønskede styregruppen kommentarer og idéer fra alle deltagerne.

 

Der blev snakket heftigt på bordene, og en masse gode idéer blev fremlagt. Alt lige fra badebroer, til vandrehjem og til almindelig oprydning i Sydfalster og mange, mange flere ting.
Vedr. generalforsamling  26.06.2021. hovedpunkter:

Kontingent og vejbidrag:

hæves fra: 375kr til 400kr


 

Nyvalg til bestyrelsen:

Heidi Kraus Hansen, Falkevej 3

Niels Prehn, Kragevej 1

Birger Storm, Strandskadevej 10

supleanter:

Chandrika Bentzen, Gøgevænget 13

Jan Sandorff, Gøgevænget 9Læs hele referatet under referater og regnskab.


Er man over 65 og interesseret i at kajakke, så meld jer hos:

lone.glenstrup@gmail.com

helst så mange som muligt!!!

Persondatasikkerhed

Den 28. maj 2018 træder EU's Persondataforordning i kraft.

Det betyder, at der er meget der skulle laves om, både i vores daglige drift, og her på hjemmesiden.


Privatlivspolitik kan læses her på hjemmesiden.


Generalforsamling & sommerfest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.


25.06.2022


kl. 10.00


Flaghejsning kl. 09:45 På p.-plads for enden af Elkenøre Øvej.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2021, budget 2023. 
 5. Kontingent og vejbidrag, fastsættelse.
 6. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde den 10. Juni 2022 
 7. Valg til bestyrelse: På valg er: Freddie Petersen, Aksel Lindhardt.
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 10. Eventuelt.Sommerfest:


Så er vi klar til årets store sommerfest. Traditionen tro afholder vi sommerfest samme aften, som der har været generalforsamling om formiddagen - og i år er ingen undtagelse☺


SAMMEN SKAL VI SKYDE SOMMEREN I GANG d. 25. juni 2022!


Vi håber på at få en hyggelig eftermiddag og aften sammen, både børn, voksne, nye og gamle grundejere i Elkenøre.

Programmet ser således ud:

 • 15.00-18.00: Fælles aktiviteter på boldbanen v. Elkenøre Øvej.

Aktiviteter planlagt af festudvalget: Basketball, fodbold, mal på sten. Evt. rundbold for alle dem, der har lyst. (Man er velkommen til at komme med input) 

Popkornmaskine og is til børnene. 


 • 18.30: Fælles spisning i teltet. Menuen er helstegt pattegris m tilbehør. 
 • 20.00 Musik ved Heine Mindstrup og dans.


Prisen for denne uforglemmelige dag, OG IKKE MINDST mulighed for at møde flere søde grundejere i Elkenøre, er: 


Voksne: 150 kr.  Børn (under 18 år): 50 kr.


Tilmelding SENEST d. 15. juni sker ved overførsel til konto-nr.:  

Nordea           Reg: 2650     Kontonummer: 6700024650


Husk at skrive navn, adresse (i Elkenøre) og antal af børn og voksne.


Man skal selv medbringe service og drikkelse til eget forbrug.

Vi glæder os til at se jer☺