Forside

Vedr. generalforsamling  26.06.2021. hovedpunkter:

Kontingent og vejbidrag:

hæves fra: 375kr til 400kr

Forslag Basketballnet:

bevilget max 15.000kr

Nedlæggelse postkasseanlæg Sneppevejen: 

Nedlægges, folk der har deres postkasser der, bedes fjerne disse.

Nyvalg til bestyrelsen:

Heidi Kraus Hansen, Falkevej 3

Niels Prehn, Kragevej 1

Birger Storm, Strandskadevej 10

supleanter:

Chandrika Bentzen, Gøgevænget 13

Jan Sandorff, Gøgevænget 9

Afgående medlemmer bestyrelse:

Inge-Lise Ladegård, 

Karen Palle,

Verner Petersen,

Mange tak for jeres indsats i bestyrelsen.

Læs hele referatet under referater og regnskab

Er man over 65 og interesseret i at kajakke, så meld jer hos:

lone.glenstrup@gmail.com

helst så mange som muligt!!!

Persondatasikkerhed

Den 28. maj 2018 træder EU's Persondataforordning i kraft.

Det betyder, at der er meget der skulle laves om, både i vores daglige drift, og her på hjemmesiden.


Privatlivspolitik kan læses her på hjemmesiden.


Sankt hans i 2021 blev igen en succes med ca. 100 fremmødte og det endda uden annoncering.

Vi havde en fin aften med fællessang og en fortræffelig båltale, om det fælleskab som er vigtigt i foreninger, og mange andre sammenhænge i samfundet og alle andre steder hvor mennesker er sammen.I år var det kommunaldirektør fra Guldborgsund kommune Søren Bonde Hansen.

Tak for den gode båltale,  Søren.

Tak for den flotte kreerede heks, Karen Palle