Forside

Nu er det muligt at få sikkert og hurtigt fibernet med Fibia til sommeren 2018.

Du får:

 • garanteret 50 MB hastighed
 • Trådløs router (kabelfri tilslutning til computer)
 • Sikkerhedspakke
 • Mulighed for at sætte internet og tv på pause i de måneder du ikke bruger sommerhuset, så du kun betaler kr. 49,00 pr. måned

 

Din udgift:

 • Installation kr. 1995
 • Internet kr. 199 pr. måned
 • TV pakke med 36 kanaler kr, 100 pr. måned

 

 

Se hvordan du sikrer dig danmarks bedste fibernet her!!!

 

 

 

Modtaget klage over Sneppevejen.

Klagen indeholder forslag til løsning af problemet.

Det er en fordel at vi har mailadresse og telefonnummer på alle grundejere på Elkenøre Strand.

Registrering af telefonnummer og mailadresse HER

Forslag til generalforsamlingen d. 1.juli 2017, om at grundejerforeningen køber eller ansøger trykfonden om 2 hjertestartere. Den ene opsættes ved parkeringspladsen for enden af Elkenøre Øvej og den anden ved postkasserne på Sneppevejen.

Det anbefales, at afstanden til en hjertestarter er højst 5 min. Nu er den nærmeste hjertestarter placeret udvendig på købmandsbutikken på Sillestrup Øvej.

På generalforsamlingen blev der etableret en arbejdsgruppe, der består af:

Leif Andersen, Sortspættevej 5,

Lars Palle, Fasanvej 2,

Henning Gammel, Fasanvej 7 og

Carl Ove Enemærke, Skovduevejen 2. Arbejdsgruppen refererer til bestyrelsen.

 

Arbejdsgruppens mandat er at afdække vilkår og muligheder for opsætning af hjertestarter på toiletbygningen ved Elkenøre Øvej, helt eller delvis betalt af Trygfonden, desuden afdække priser og vilkår for køb og drift af hjertestarter, herunder muligheder for evt. lokal medfinansiering, og efterfølgende præsentere det for bestyrelsen, for beslutning af det videre forløb.

Status på 9. oktober 2017:

 • Gitte Højsgaard er i dialog med Guldborgsund kommune omkring opsætning af hjertestarteren på toiletbygningen ved P- pladsen på Elkenøre Øvej, afventer svar.
 • Der er søgt penge til hjertestarter fra Tryg-fonden, der kommer svar omkring 1. december.
 • Det forventes ikke at Tryg-fonden giver hele beløbet, derfor må alle grundejere hjælpe til, spørg firmaer og butikker I kender om tilskud til hjertestarteren.

 

Status på gruppens arbejde vil efterfølgende kunne læses via link fra dette afsnit.

 

 

Klip og beskær langs veje og stier

Efteråret er tid for at klippe havens træer og buske, det gælder i særdeleshed langs veje og stier.

Langs vore smalleste veje, Skovduevejen og Fasanvej, er det særligt påkrævet at være ude med saksen, så der er fri passage for redningskøretøjer, skraldevognen, slamsugeren samt andre store køretøjer der skal passere.

 

Beskæringsregler!

 • Al beplantning langs veje og stier skal klippes eller beskæres så færdslen kan foregå risikofrit.
 • På hjørnegrunde skal al beplantning være klippet eller beskåret, så de trafikale forhold er forsvarlige.
 • Vejskilte skal klippes fri, så de er synlige også på længere afstand.
 • Brandhaner op postkasser skal være frit tilgængelige
 • Over fortove og rabatter skal der beskæres eller klippes, så der er en fri højde på 2,75 meter, ligesom fortov eller rabat skal kunne benyttes uhindret i hele bredden.
 • Over kørebanen skal der klippes eller beskæres så der er mindst 4,20 meter i fri højde.

 

Ovenstående retningslinjer har hjemmel i Vejlovens § 103 og Privatvejlovens § 62

 

Læs mere HER

 

Design by Bruun