Forside

Der kommer fibernet til Elkenøre Strand

Fibia har meddelt at der er tilmeldinger nok til at de lægger fibernet ved Elkenøre Strand.

 

Har du ikke tilmeldt dig. kan du gøre det på www.fibia.dk/se.

Der kan du også se, hvornår gravearbejdet er planlagt til at starte.

Status på 19. januar 2018

Bestyrelsen er i dialog med Guldborgsund kommune omkring opsætning af hjertestarteren på toiletbygningen ved P- pladsen på Elkenøre Øvej, afventer svar.

Der er søgt penge til hjertestarter fra Tryg-fonden, der kommer svar omkring 1. december 2018.

 

Det forventes ikke at Tryg-fonden giver hele beløbet, derfor må alle grundejere hjælpe til, spørg firmaer og butikker I kender om tilskud til hjertestarteren.

 

Status på gruppens arbejde vil efterfølgende kunne læses via link fra dette afsnit.

Ændringer på hjemmesiden

Den 28. maj 2018 træder EU's Persondataforordning i kraft.

Det betyder, at der er mget vi skal lave om, både i vores daglige drift, og her på hjemmesiden.

Der må ikke længere ligge foto der viser personer på hjemmesiden, uden at disse har givet skriftligt samtykke.

Ligeledes er vi ved at udarbejde en privatlivspolitik, der skal kunne læsen på hjemmesiden, og meget mere.

 

 

Indkomne forslag til generalforsamlingen

Til behandling på generalforsamlingen den 30. juni 2018, er der indkommet 2 forslag:

  1. Forespørgsel fra Marielyst grundejerforening samt Sydfalster Turist og erhversvsforening om vores stillingstagen til et fælles postnummer for området.
  2. Forslag til asfaltering af et stykke af Sneppevejen, samt etablering af hastigheds-dæmpende foranstaltninger. Forslaget er en del af en klage, der blev modtget den 5. august 2017, besvaret af bestyrelsen den 2. oktober 2017. Fornyet klage modtaget 21. april 2018

 

Indkomne forslag kan læses HER

 

Klageskrivelser og svar ken læses her:

 

Klage af 5. august 2017

 

Bestyrelsens svar af 2. oktober 2017

 

Fornyet klage af 21. april 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Containerne er flyttet

Containerne er flyttet fra . Pladsen på Elkenøre Øvejog står nu ved boldbanerne langs Elkenøre Øvej.

Det var vanskeligt for Refa at tømme dem, når der holdt biler foran containerne.

 

 

Design by Bruun