Forside

 

Det sker ved Elkenøre

 

Sankt Hans aften,

fredag den 23. juni 2017

Vi mødes på parkeringspladsen, hvor der er musikalsk underholdning kl. 21:00 - afvekslende med fællessang (sanghæfter udleveres)

Kl. 21:30 kommer sognepræst Benedikte Knudsen Idestrup og holder båltalen.

Efter båltalen går vi samlet til stranden, tænder bålet, synger midsommervisen og sender heksen til Bloksbjerg.

 

Generalforsamling

lørdag den 1. juli 2017 kl. 10:00

 

Flaghejsning kl. 09:45

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

Grundejerforeningen serverer wienerbrød og en lille en til halsen, samt øl og vand i pausen.

Medbring selv kaffe/the og service.

 

Grundejerfest

lørdag den 1. juli 2017 kl. 18:30 til 24:00

Vær med til at fejre sommerens komme med fest i teltet på parkeringspladsen, hvor der altid er godt humør og god stemning.

I år kan vores husorkester ikke spille, i stedet bliver hyggemusik til spisningen og glad dansemusik til en sving om leveret af Caspers musik.

Man kan selv medbringe mad, eller bestille menu fra Viggården.

Tag selv drikkevarer og service med.

Som sædvanlig sælges amerikansk lotteri med flotte gevinster.

 

 

 

Det er en fordel at vi har mailadresse og telefonnummer på alle grundejere på Elkenøre Strand.

Der var desværre ca. 200 grundejere vi ikke kunne informere om højvandet den 4. januar 2017.

Det havde været muligt, hvis de pågældende havde oplyst os deres mailadresse.

Spørg din nabo om de har oplyst bestyrelsen deres mailadresse.

Det er en stor fordel for grundejerne selv.

 

Registrering af telefonnummer og mailadresse HER

Bestyrelsen arbejder lige nu med!

Du kan læse mere om, hvad bestyrelsen arbejder med lige nu, da det er kommet på hjemmesiden som en side.

Bestyrelsens helt store udfordring er, at vi ikke bliver yngre med årene, snarere tvært imod. Derfor er vi nødsaget til at se på vores arbejdsopgaver, og i særdeleshed, hvordan vi fremadrettet får løst disse.

Som det ser ud lige nu, er der 2 løsningsmuligheder, nemlig:

  1. At der er yngre mennesker, der går ind i bestyrelsen eller vil hjælpe med at udføre nogle af de opgaver der nødvendigvis skal løses for at vi kan holde vores forening i gang, eller
  2. Vi må købe os til at få løst de opgaver der skal løses, f.eks. at vi ikke selv skal være med til at stile teltet til generalforsamlingen op og tage ned, hente og bringe borde og stole i Gedesby, men i stedet finder en leverandør, der kan klare det hele. Det samme gælder vedligeholdelse af foreningens områder. Dette vil betyde en forøget udgift for medlemmerne, som vel i grunden er rimelig.

Har du lyst og mulighed for at hjælpe til, kontakt Arne på telefon 21 75 68 51, eller et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere om, hvad bestyrelsen arbejder med her og nu.

I der følgende findes en oversigt dækkende det, som bestyrelsen lige nu arbejder med.

 

 

Design by Bruun