Nyt fra bestyrelsen

Vejene

Sommeren har været meget tør, det har betydet at vores veje har været rigtig gode. Desværre har den tørre sommer betydet meget store støvgener for alle der bor tæt på de meget trafikerede veje. Vi har forsøgt med flere typer af støvbinder, den sidste vi prøvede virkede bedst, dog er der det lille problem, at denne type støvbinder, helst skal have lidt regn i løbet af det første døgn efter den er blevet udlagt, men det var svært at få skaffet regn i sommeren 2018.

Vi arbejder stadig på at finde en løsning på støvproblemet.

En medvirkende årsag til støvgenen er, at der bliver kørt for hurtigt på vejene. Derfor har vi prøvet at opsætte skilte, der anviser en lavere hastighed på grund af støvgene

En anden problematik i forbindelse med vores veje er, at der hersker meget delte meninger om brugen af knust asfalt som vejmateriale. Vii gang med at afdække de miljømæssige problemer, brugen af knust asfalt muligvis kan give.

Der vil løbende komme nyt om dette.


Indbrud og hærværk


Der har desværre været ubehagelige gæster ved Elkenøre Strand.

Der har været indbrud i sommerhus på Sneppevejen.

Det er nødvendigt at vi hver især holder øje med husene i vort nabolag, og ser hvis der er noget unormalt.

Der har tidligere været hærværk, hvor låget er taget af målerbrønden og der er lukket op for vandet, så det er strømmet ud inde i huse.

Husk at tjekke om der er lukket for den indendørs stophane, når der lukkes for vandet til vinter.

Kloakering

Den 17. november bragte Folketidende en artikel om kloskering ved Elkenøre Stand og Sildestrup

Artiklen efterlod væsentligt flere spørgsmål end svar, derfor kontaktede vi Flemming Bach, der er administrerende direktør for Guldborgsund Forsyning.

Flemming Bach fortalte at kloakering ved Elkenøre Strand IKKE er nogen nærtstående opgave. Flemings´ eget – forsigtige gæt – er, at kloakering ved Elkenøre strand og Sildestrup, først bliver påbegyndt efter færdiggørelsen af de store renseanlæg d.v.s. efter 2021.

Der vil blive udsendt information, når det foreligger, ligesom vil forsøge at få Guldborgsund Forsyning til at informere på vores generalforsamling, når der er noget konkret at informere om


Det kan blive vigtigt for dig selv at vi har dit telefonnummer og mailadresse

Der er nu 305 grundejere har meddelt os deres e-mailadresse og telefonnummer.

Vi vil gerne have endnu flere oplyser os deres kontaktoplysninger,  så vi hurtigt komme i kontakt med grundejeren, hvis vi får besked på at der er sket noget på grunden.

Har vi kun postadressen, kan det tage mere end en uge at få en besked frem.